14 jan 2022 18:30

Sectorale regels voor de detachering van bestuurders in de wegvervoersector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen betreffende de detachering van bestuurders in de wegvervoersector.

Het voorontwerp stelt specifieke sectorale regels vast voor de detachering van bestuurders in het commerciële wegvervoer en voor de effectieve handhaving van deze regels. De bedoeling is om het evenwicht te bewaren tussen de vrijheid van ondernemers om grensoverschrijdende diensten te verlenen, het vrije verkeer van goederen, correcte arbeidsvoorwaarden en de sociale bescherming van de bestuurders.

Het voorontwerp zet aldus de Europese Richtlijn (EU) 2020/1057 tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector om in Belgisch recht.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State.