26 apr 2012 19:23

Selectie- en promotiemogelijkheden voor ambtenaren federale overheidsdiensten

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed* dat de promotie- en selectieprocedures van federale ambtenaren efficiënter wil maken en de mobiliteit van ambtenaren wil verhogen.

De maatregel uit het regeerakkoord wil de aanwerving van ambtenaren versnellen door tegelijkertijd verschillende benoemingsmogelijkheden aan te bieden (intern, extern, mobiliteit) zodat aan het einde van de vergelijkende selectie een rangschikking kan worden opgemaakt.

Voor bepaalde delen van de selectie kunnen kandidaten vrijstellingen bekomen en voor sommige onderdelen waarvoor de kandidaat niet geslaagd was kan hij een uitsluiting oplopen, om het leereffect te vermijden. De duur van de vrijstelling wordt bepaald door de administrateur-generaal en bedraagt ten minste een jaar.

Om de mobiliteit te verhogen, worden interne selecties voortaan beschouwd als vergelijkende selecties, waarvoor ook ervaring in de functie kan worden gevraagd.

*ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de selectie van het rijkspersoneel.