02 dec 2015 12:31

Selor: extra acties nodig om drempel van 3% personen met een handicap op de werkvloer te halen

Brussel, 2 december 2015 – Naar aanleiding van de internationale dag van personen met een handicap op 3 december 2015 pleit selectiebureau Selor voor meer inspanningen om mensen met een handicap  aan het werk te krijgen. Op federaal niveau zijn alle overheidsdiensten ertoe gebonden om een vertegewoordiging van minimaal 3% te halen, maar in 2014 bedroeg dit cijfer slechts 1,45 %, een lichte daling zelfs in vergelijking met 2013. Volgens Selor zijn zowel aan de kant van de werkgevers als aan die van de sollicitanten daarom inspanningen nodig. Van zijn kant zet Selor extra initiatieven op, waarbij de klemtoon ligt op het aantrekken van jonge, geschoolde personen met een handicap.


Te weinig mensen aan het werk, te weinig kandidaten

 • Momenteel bedraagt de vertegenwoordiging van personen met een handicap 1,45 % bij de federale overheid.
 • 7 van de 55 federale overheidsdiensten halen wel 3% of meer.
 • Van alle kandidaten die deelenemen aan selecties bij Selor maken personen met een handicap nu iets meer dan 2% uit.

 

“Nood aan jonge mensen met een diploma”

Els Daems van het team Diversiteit Selor: “Tal van organisaties en overheidsdiensten en ook Selor ondernemen al acties om de tewerkstellingsgraad te doen stijgen, en die werpen vruchten af. Maar een aantal historische feiten zorgen ervoor dat het globale cijfer toch daalt. Zo zijn er het voorbije jaar veel mensen met een handicap met pensioen gegaan, en verder is ook het totale aantal ambtenaren gedaald. Nieuwe vacatures bij de federale overheid situeren vaak op niveau A en B, waarvoor een diploma vereist is, en net bij deze niveaus is de ondervertegenwoordiging sterker aanwezig. Concreet hebben we dus nood aan jonge, geschoolde mensen met een handicap om zich kandidaat te stellen.”


Nieuw: inspirerende getuigenissen van personen met een handicap

Onderussen zit Selor niet stil. Nieuw zijn filmpjes van personen met een handicap die getuigen over hun werk en anderen willen inspireren met hun verhaal. Katrien is slechtziend en werkt bij het FAVV, Rosaline heeft een motorische handicap en is aan de slag bij de FOD Justitie.
Selor gebruikt in al zijn campagnes veel infotainment-filmpjes om kandidaten te informeren. Speciaal voor personen met een handicap is voor al deze filmpjes, en voor alle andere Selor-filmpjes (met sollicitatietips, met meer uitleg over de selectieprocedure) nu ook een transcriptie beschikbaar. Alle fimpjes zijn te bekijken via via http://www.selor.be/nl/TV.

 

Nieuw: infosessies voor studenten

Samen met de Stuurgroep Diversiteit van de federale overheid gaat Selor ook de baan op om jonge studenten met een handicap te informeren. Zo vond op 30 november in Gent een eerste infosessie plaats. Op een laagdrempelige manier is het de bedoeling om de federale overheid als werkgever voor te stellen en uit te leggen welke mogelijkheden er bestaan voor potentiële werknemers met een functiebeperking.

 

Vernieuwde aangepaste testruimte in nieuwe Selor-gebouw

Selor is in 2015 verhuisd en heeft een aparte ruimte ingericht met voorzieningen die het personen met een handicap toelaten om in optimale omstandigheden deel te nemen aan de selectie- en taaltesten van Selor. Afhankelijk van het type test en de handicap, leerstoornis of ziekte (visueel, motorisch, auditief ...) voert Selor aanpassingen door. Enkele mogelijkheden: pc's met vergroot- of voorleessoftware, pc's met brailleleesregel of pc's met software voor dyslectici, tolk gebarentaal … Deze aanpak werkt, want uit onderzoek weten we dat de slaagpercentages voor personen met een handicap even hoog zijn als voor personen zonder handicap!


Bestaande initiatieven

 

 • Nieuwe sensibilisatiecampagne HANDIKNAP!
  Te vaak zijn het stereotypes en vooroordelen die het aanwerven van medewerkers met een handicap in de weg staan. Net zoals personen met een handicap zelf ook met vooroordelen en twijfels zitten over hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarom komt Selor met affiches en banners met daarop de positieve boodschap ‘HANDIKNAP!’ om zowel personen met een handicap als (potentiële) werkgevers te informeren over alle mogelijkheden.
   
 • Het belevingsspel HANDIKNAP!
  Dit spel bestaat uit diverse opdrachten, waarbij de spelers op een aangename manier meer te weten komen over de leefwereld van personen met een handicap. Het spel kan gratis worden gedownload op de website van Selor.  of kan gratis worden afgehaald bij Selor (zolang de voorraad strekt).
   
 • Leidraad 'Hoe solliciteren?'
  Een praktische gids voor sollicitanten met een handicap, leerstoornis of ziekte. Deze leidraad helpt deze kandidaten op weg om met hun beperking toch op zoek te gaan naar passend werk.


Contactgegevens Diversiteit

Els Daems
T  +32 (0)2 788 66 78
G +32 (0)477 67 25 77
E els.daems@selor.be

 

Contact

Aurélie Damster
Communication Manager
T +32 (0)2 788 66 33
G +32 (0)473 27 85 05
E aurelie.damster@selor.be


Over Selor

Selor is een selectiebureau dat sollicitanten in contact brengt met meer dan 150 potentiële werkgevers. Jaarlijks vullen we zo’n 3.000 vacatures in. Bij federale overheidsdiensten, maar net zo goed bij andere overheden of bedrijven. Wat telt zijn onze neutrale selectieprocedures, die gelijke kansen voor iedereen garanderen. Diezelfde filosofie geldt ook voor onze taaltesten, waar jaarlijks zo’n 60.000 kandidaten aan deelnemen. Selor werkt volledig digitaal. Solliciteren of inschrijven voor testen gebeurt steeds online. De kantoren van Selor bevinden zich in Brussel, en daarnaast werkt Selor werkt ook samen met de VDAB, Forem en Actiris.
Meer algemene info op www.selor.be, meer informatie voor HR-professionals op http://client.selor.be/