29 apr 2016 21:09

Selor stuurt interne organisatie bij

Brussel, 29 april 2016 - Naar aanleiding van de bekendmaking van de resultaten van een audit uitgevoerd door KPMG, maakt Selor bekend dat het de eigen organisatie bijstuurt. De audit bevestigt dat Selor als selectiebureau op de allereerste plaats de nadruk legt op het organiseren van selecties, maar dat daarbij de interne controle op bepaalde domeinen inderdaad voor verbetering vatbaar is. Als reactie past Selor onmiddellijk een aantal interne procedures aan, en bereidt het andere maatregelen op langere termijn voor om de organisatie verder te stroomlijnen.


Context
De door KPMG uitgevoerde audit was bedoeld om de kernprocessen van de activiteiten van Selor in kaart te brengen en te analyseren en dit met het oog op een optimalisering ervan. Het management en de medewerkers van Selor hebben ten volle hun medewerking verleend aan deze audit.
De resultaten van deze audit maken geen gewag van individuele integriteitschendingen, maar ze leggen wel een paar pijnpunten bloot binnen de organisatie, met name op het vlak van documentatie, interne controle en archivering.
De integriteit van Selor en de kwaliteit van de procedures en de methodologie daarachter wordt in deze audit op geen enkel moment in vraag gesteld.


Maatregelen op korte termijn
Selor hecht veel belang aan het rapport en wil als organisatie continu verbeteren. Daarom vormen de conclusies van de audit wel de basis om met onmiddellijke ingang de organisatie op enkele punten bij te sturen. Een actieplan is alvast opgesteld en dit bevat onder meer de volgende maatregelen:

  • de versterking van het interne risicobeheer
  • het voorzien van extra controle bij de procedures voor aankopen
  • een verbetering van het interne controleproces voor de goedkeuring van prestaties.


Maatregelen op langere termijn
Daarnaast gaat Selor het beheer van de kernprocessen bijsturen en verduidelijken. Dit zal gebeuren aan de hand van een duidelijke omschrijving van de taken en rollen van de selectieteams, zodat eventuele onduidelijkheden kunnen worden vermeden.


Koen Verlinden, gedelegeerd bestuurder a.i. van Selor: “We erkennen conclusies die in de audit naar voren komen. Maar deze volstaan niet om een hele organisatie en al haar personeelsleden hun goede naam te ontnemen. Mijn medewerkers en ik hebben nu al een gedetailleerd actieplan voorgelegd om te verhelpen aan de genoemde pijnpunten. Samen met al onze medewerkers blijven we werken aan een Selor dat een sterke, integere en geloofwaardige HR-partner is voor kandidaten en opdrachtgevers. In het verleden heeft Selor zich steeds geprofileerd als een klantgerichte organisatie met zoveel als mogelijk digitalisering van de processen.“

 

Contact

 

Aurélie Damster

Communication Manager
T: +32 (0)2 788 66 33
M: +32 (0)473 27 85 05
E: aurelie.damster@selor.be