28 jun 2007 12:00

Sluitingsvergoedingen

Aanpassing van wettelijke verwijzing

Aanpassing van wettelijke verwijzing

De ministerraad heeft op 23 maart 2007 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat verduidelijkt welke sluitingsvergoedingen niet beschouwd worden als loon. Het gaat om de vergoedingen die aan ontslagen werknemers worden toegekend in geval van sluiting van de onderneming. Dat ontwerp verwijst echter naar een wet die ondertussen werd opgeheven. Op initiatief van minister van Sociale Zaken Rudy Demotte keurde de ministerraad nu in tweede lezing het ontwerp van koninklijk besluit goed met de nieuwe verwijzing naar de wet van 26 juni 2002 in plaats van de opgeheven wet van 28 juni 1966. De wijziging heeft enkel als doel de werknemers meer rechtszekerheid te bieden.