15 mrt 2006 10:53

Sneller en veiliger: nieuw computernetwerk is mijlpaal voor e-government in België

Fedict - de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie - heeft in samenwerking met BELNET het computernetwerk FedMAN vernieuwd. FedMAN verbindt de federale administraties met elkaar, de burger, de e-governmenttoepassingen en met het internet. De dienstverlening van de overheid en een efficiënte gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten zullen met het nieuwe netwerk verder verbeteren.

Fedict - de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie - heeft in samenwerking met BELNET het computernetwerk FedMAN vernieuwd. FedMAN verbindt de federale administraties met elkaar, de burger, de e-governmenttoepassingen en met het internet. De dienstverlening van de overheid en een efficiënte gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten zullen met het nieuwe netwerk verder verbeteren.

Het nieuwe FedMAN II, acroniem van Federal Metropolitan Area Network, staat ten dienste van alle federale ambtenaren in Brussel: zo'n 80.000 mensen op 24 locaties. Het netwerk zorgt voor een supersnelle en veilige verbinding naar zowat alle e-governmenttoepassingen, zoals bijvoorbeeld de federale portaalsite www.belgium.be, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), Tax-on-Web of de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Bij telewerken voor ambtenaren speelt FedMAN een belangrijke rol. FedMAN II brengt e-government in België dan ook in een nieuwe fase. FedMAN I, de vorige versie van het hogesnelheidsnetwerk dat eveneens door Fedict en BELNET werd gelanceerd, deed de voorbije drie jaar probleemloos dienst. FedMAN maakte het mogelijk om snel en veilig rechtstreeks gegevens tussen de verschillende Federale Overheidsdiensten (FOD) uit te wisselen. Bovendien kregen ze een veel snellere toegang tot het internet. Omdat de gebruikte bandbreedte bij de FOD's jaarlijks verdubbelde, besliste de overheid vorig jaar om het netwerk FedMAN I te vernieuwen. Diensten zoals de FOD Financiën en de FOD Justitie zaten aan de grenzen van de capaciteit. De opdracht voor het ontwerp en de uitbouw van het nieuwe netwerk werd aan de overheidsdienst BELNET gegund vanwege zijn uitgebreide ervaring met snelle en veilige computernetwerken, met name ook met FedMAN I. FedMAN II biedt aan elke FOD een verbinding van 1 gigabit per seconde, zonder volumebeperking. Die capaciteit is tien keer groter dan de eerste versie van het netwerk. FedMAN II opent heel wat mogelijkheden voor de communicatie van de federale ambtenaren met collega's van andere overheden in ons land, burgers en bedrijven. Zowat alle componenten van het computernetwerk FedMAN II zijn dubbel uitgevoerd op twee verschillende locaties, waardoor de beschikbaarheid van het netwerk ook bij catastrofes zowat verzekerd blijft. Door voorts recente netwerktechnologie, het zogenaamde multiprotocol label switching (MPLS), te integreren in het computernetwerk, kunnen aangesloten overheidsdiensten kosten besparen. Vele onder hen huren namelijk vaste huurlijnen om sterk beveiligde gegevensuitwisseling tussen bepaalde diensten of toepassingen op te zetten. Met FedMAN II is het mogelijk om volledig afgeschermde verbindingen, zogenaamde virtual private networks (VPN), te maken. De gegevens die over het VPN uitgewisseld worden, zijn voor niemand anders toegankelijk dan voor de bestemmelingen, wat dure, vaste huurlijnen overbodig maakt. Gegevens uitwisselen wordt daardoor een stuk veiliger, eenvoudiger en goedkoper. Uitbreidingsplannen Fedict en BELNET bestuderen momenteel hoe men het nieuwe netwerk nog verder kan uitbreiden naar een zogenaamd FedWAN (Federal Wide Area Network). Dat kan snelle netwerktoegang bieden aan de federale overheidsdiensten in een aantal andere steden, bijvoorbeeld bij justitie, de politie of financiën. Het huidige FedMAN is er voor de ambtenaren bij de centrale overheidsdiensten in Brussel en kan wel gekoppeld worden aan een mogelijk toekomstig FedWAN. Over Fedict Fedict werkt voor de federale overheid aan e-government of de elektronische overheid. Zo staat ze de federale overheidsdiensten bij om hun communicatie en dienstverlening aan burgers, ondernemingen en ambtenaren te verbeteren met behulp van informatie- en communicatietechnologie. Fedict ontwikkelt ook nieuwe elektronische diensten voor zowel burgers, ondernemingen als ambtenaren die via het federaal portaal ter beschikking staan. Fedict werkte zo onder meer mee aan de realisatie van de elektronische identiteitskaart of eID. Fedict is ook initiatiefnemer van campagnes om de digitale kloof te helpen dichten en het gebruik van het internet te bevorderen. Het aantal mensen dat op die manier van e-government gebruik kan maken, groeit daardoor gestaag aan. Meer info op http://www.belgium.be/fedict Fedict Mila Druwé, communicatieverantwoordelijke Maria-Theresiastraat 1/3, B-1000 Brussel T: +32 (0)2 212 96 25 M: +32 (0)479 43 06 24 E: mila.druwe@fedict.be Over BELNET - "Een netwerk van kennis" De overheidsinstelling BELNET levert internettoegang met zeer hoge bandbreedte aan Belgische onderwijsinstellingen, onderzoekscentra en overheidsdiensten. Ruim 550.000 eindgebruikers benutten bandbreedtes tot 2,5 gigabit per seconde; zowat duizendmaal sneller dan de internettoegang voor consumenten. Referenties zijn alle universiteiten en de meeste hogescholen in België, het computernetwerk van de Federale Overheidsdiensten (FedMAN), alle federale wetenschappelijke instellingen, de grootste openbare onderzoekcentra en allerlei overheidsadministraties. BELNET biedt hoogwaardige internettoegang met beveiligingscontrole via het CERT ('Computer Emergency Response Team') en een rechtstreekse verbinding met wereldwijde onderzoeksnetwerken, waaronder het Amerikaanse Internet2 en het Europese Géant. Internetpionier BELNET werd in 1993 opgericht op initiatief van het Federale Wetenschapsbeleid. Het netwerk bevordert onderzoek, opleiding en wetenschappelijke samenwerking. Meer info op http://www.belnet.be en http://cert.belnet.be Zie ook http://www.quadrantcommunications.be/downloads/index.htm?c=Belnet&l=nl BELNET Veerle Custers, externe communicatieverantwoordelijke Wetenschapsstraat 4, B-1000 Brussel T: +32 (0)2 790 33 33 E: veerle.custers@belnet.be Contact voor journalisten: Quadrant Communications Bart Inslegers Franklin Rooseveltlaan 348, B-9000 Gent T: +32 (0)9 265 0258 M: +32 (0)472 480 186 E: bart@quadrantcommunications.be