04 jun 2010 19:16

Sociaal akkoord - gezondheidssector

Financiering van het bijkomend verlof en het peterschap in de ziekenhuizen

Financiering van het bijkomend verlof en het peterschap in de ziekenhuizen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het bedrag vaststelt van de vergoedingen die zijn overeengekomen in het sociaal akkoord voor de gezondheidssector (sociaal akkoord van 2010).

In het budget 2010 van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering zijn middelen uitgetrokken voor de financiering van de sociale akkoorden. Concreet regelt het ontwerp van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx de financiering van het peterschap in de ziekenhuizen en de financiering van bijkomend verlof voor personeelsleden van 50 jaar of ouder die geen voordelen voor eindeloopbaan genieten. Het peterschap is bedoeld om kennis en ervaring van oudere werknemers aan jongeren met minder basisopleiding over te dragen.

Het gaat om 16.831.048 euro. Het Riziv stort het bedrag aan het Fonds Sociale Maribel voor de privéziekenhuizen en aan het Fonds voor de Gezondheidsinrichtingen en -diensten en aan de RSZ-PPO.