27 jun 2008 13:13

Sociaal akkoord - gezondheidssector

Financiering van bijkomend verlof en van het peterschap in de ziekenhuizen

Financiering van bijkomend verlof en van het peterschap in de ziekenhuizen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het bedrag vaststelt van de vergoedingen waarin het sociaal akkoord voor de  gezondheidssector voorziet (Sociaal akkoord van 2005). 

In het budget 2008 van Riziv zijn middelen uitgetrokken voor de financiering van de sociale akkoorden. Concreet regelt het ontwerp van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx de financiering van het peterschap in de ziekenhuizen en de financiering van bijkomend verlof voor personeelsleden van 50 jaar of ouder die geen voordelen voor eindeloopbaan genieten. Het peterschap is bedoeld om kennis en ervaring van oudere werknemers aan jongeren met minder basisopleiding over te dragen. 

Het ontwerp van koninklijk besluit regelt de storting door het Riziv aan het Fonds Sociale Maribel voor de privéziekenhuizen en aan het Fonds voor de Gezondheidsinrichtingen en -diensten en aan de RSZ-PPO.