20 mrt 2008 11:40

Sociaal statuut van zelfstandigen

Vennootschapsbijdrage voor het statuut van zelfstandigen

Vennootschapsbijdrage voor het statuut van zelfstandigen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de  modulering voor 2008 voorziet van de jaarlijkse bijdrage die vennootschappen voor het statuut van de zelfstandigen moeten betalen. De bijdrage hangt af van het balanstotaal van de vennootschap. Ze bedraagt 347,50 euro voor vennootschappen met een balanstotaal dat niet hoger is dan 570.109,42 euro en 852,50 euro voor de andere. Voor kleine vennootschappen voorziet het ontwerp de indexering vanaf 2005 van het bedrag van het balanstotaal dat in aanmerking komt om het onderscheid  te maken tussen de vennootschappen die onderworpen zijn aan de basisbijdrage en die aan de de verhoogde bijdrage.

Het voorstel van minister van minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle wijzigt het kb van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen.