18 mrt 2011 11:30

Sociaal statuut van zelfstandigen

Vennootschapsbijdrage voor het statuut van zelfstandigen

Vennootschapsbijdrage voor het statuut van zelfstandigen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de jaarlijkse bijdrage die vennootschappen voor het statuut van de zelfstandigen moeten betalen, voor 2011 aanpast.
 
Sinds 2004 hangt de bijdrage die vennootschappen voor de sociale zekerheid van zelfstandigen moeten betalen af van het balanstotaal. Ze bedraagt 347,50 euro voor kleine vennootschappen en 852,50 euro voor de andere. 

Het kb van 15 april 2008 indexeert het maximunbedrag van het balanstotaal dat de kleine ondernemingen van grotere onderscheidt. Voor 2009 werd het bedrag geïndexeerd op 588 005,65 euro. In 2010 wijzigde het bedrag niet. Voor 2011 wordt het maximumbedrag van het balanstotaal op 604 112,25 euro gebracht. De bijdrage wijzigt niet. 

Het voorstel van minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle wijzigt het kb van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen.