23 dec 2008 11:00

Sociaal Stookoliefonds

Wijzigingen van de toepassingsmaatregelen voor het Sociaal Stookoliefonds

Wijzigingen van de toepassingsmaatregelen voor het Sociaal Stookoliefonds

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met  wijzigingen van het Sociaal Stookoliefonds.

De eerste drie categorieën van begunstigden, die uit de armste personen bestaan, hebben bij het OCMW recht op ten minste het equivalent van de toelage toegekend door de FOD Economie. De programmawet van december 2008 voorziet immers dat de vierde categorie van begunstigden tot de bevoegdheid van de FOD Economie behoort, terwijl de eerste drie  categorieën tot de bevoegdheid van de OCMW's blijven behoren.

Zoals beslist tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2008 kent het ontwerp een minimumtoelage toe van 210 euro voor 1500 liter. De drempel van de prijs wordt bovendien afgeschaft. Het bedrag van de toelage kan  enkel progressief worden als de stookolieprijs tot boven de basisdrempel stijgt. Voor personen die de stookolie aan de pomp kopen, wordt de toelage verhoogd van 150 euro naar 210 euro. Zo wordt de minimumtoelage voor de drie categorieën in evenwicht gebracht.

Het ontwerp treedt in werking aan het begin van de nieuwe verwarmingsperiode, die vanaf 2009 een kalenderjaar omvat.