27 jun 2008 13:13

Sociale akkoorden voor de federale gezondheidssectoren

Regeling van de financiële weerslag van de sociale akkoorden voor de federale gezondheidssectoren

Regeling van de financiële weerslag van de sociale akkoorden voor de federale gezondheidssectoren

De ministerraad heeft vier ontwerpen van koninklijk besluit (*) goedgekeurd die de financiële impact regelen van de sociale akkoorden die de regering in 2000 en 2005 sloot met de betrokken representatieve organisaties van werknemers en werkgevers in de federale gezondheidssectoren. 

De ontwerpen die minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx indiende, gaan concreet over middelen voor thuisverpleging, diensten van het Rode Kruis en de wijkgezondheidscentra. In de begrotingopmaak van 2008 zijn die middelen uitgetrokken in het budget van het RIZIV. Het RIZIV moet daarvoor de middelen krijgen van het RSZ-globaal beheer. Die tranferts worden geregeld in de eerste twee ontwerpen. De overige twee ontwerpen regelen de stortingen door het Riziv aan het Fonds voor de Gezondheidsinrichtingen en -diensten en aan het Fonds Sociale Maribel van de RSZ-PPO.

(*) tot uitvoering van artikel 59, tweede lid, 8° van de programmawet van 2 januari 2001.