02 dec 2011 10:59

Sociale akoorden voor federale gezondheidszorg

Financiële impact van de sociale akkoorden in 2011

Financiële impact van de sociale akkoorden in 2011

De ministerraad keurt vier ontwerpen van koninklijk besluit goed* die minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorstelde over de financiering van de sociale akkoorden van 2000, 2005, 2010 en 2011 voor de federale gezondheidszorg.

Het gaat om de sociale akkoorden die de federale overheid met de werkgevers- en werknemersorganisaties van de openbare en de privé-sector heeft gesloten om de dienstverlening van de thuisverpleging, het Rode Kruis, de wijkgezondheidscentra en de psychiatrische verzorgingstehuizen te ondersteunen en om ongemakkelijke prestaties op te waarderen.

Voor het RIZIV is een budget uitgetrokken dat het moet doorstorten in het fonds voor gezondheidsinrichtingen en -diensten (Maribel sociaal fonds) en het Maribel sociaal fonds van de RSZ-PPO voor de openbare diensten voor thuisverpleging en psychiatrische verzorgingstehuizen.

(*) uitvoering van artikel 59, alinea 2, 8° van de programmawet van 2 januari 2001.