03 okt 2008 12:24

Sociale bescherming en sociale inclusie

Goedkeuring van het strategische verslag over sociale bescherming en sociale inclusie 2008-2010

Goedkeuring van het strategische verslag over sociale bescherming en sociale inclusie 2008-2010

De ministerraad stemde in met het tweede rapport over de sociale bescherming en sociale inclusie voor 2008-2010.

De Europese Raad had de lidstaten opgelegd een nationaal rapport op te stellen over de sociale bescherming en sociale inclusie. Het eerste strategische rapport behandelde de periode 2006-2008 en had de ministerraad op 6 oktober 2006 goedgekeurd. Dat rapport kaderde in de Lissabonstrategie die gericht is op werkgelegenheid en groei en waarin het economische, sociale en werkgelegenheidsbeleid elkaar versterken.

Op basis van de nieuwe strategische rapporten die de lidstaten voorleggen, zal de Europese Commissie een ontwerp van gemeenschappelijk rapport inzake sociale bescherming en sociale inclusie voorstellen op de Europese Raad in de lente van 2009.

Naast het algemene gedeelte behandelt het strategisch rapport de sociale inclusie, het pensioen, de gezondheidszorg en de langdurige zorg. Het strategisch rapport wordt ook in boekvorm uitgegeven.