30 sep 2005 14:00

Sociale identiteitskaart

Aanpassing van de betalingsverbintenis bij het gebruik van het attest van sociaal verzekerde

Aanpassing van de betalingsverbintenis bij het gebruik van het attest van sociaal verzekerde

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninkijk besluit goed, dat het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart wijzigt. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Het gaat om een formele aanpassing van de betalingsverbintenis bij het gebruik van een attest van sociaal verzekerde. Het ontwerp schrijft voor dat de geldigheidsperiode van het attest van sociaal verzekerde het einde van de verzekerbaarheid vermeld op het attest nooit kan overschrijden. Het ontwerp kreeg een positief advies van het verzekeringscomité van de Dienst voor administratieve controle van het RIZIV (*). (*) Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.