20 mrt 2008 11:40

Sociale inlichtingen en opsporingsdienst

Goedkeuring van het beleidsplan 2008 van de Sociale inlichtingen en opsporingsdienst

Goedkeuring van het beleidsplan 2008 van de Sociale inlichtingen en opsporingsdienst

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle het beleidsplan 2008 goed van de Sociale inlichtingen en opsporingsdienst.

Het beleidsplan vestigt de aandacht op de maatregelen die de regering nam in  functie van de middelen en bevoegdheden waarover de betrokken inspectiediensten beschikken om de fraudeverschijnselen die de sociale zekerheid van ons land in gevaar brengen, actief te bestrijden. 

Het maakt deel uit van het globaal plan van de strijd tegen de
sociale fraude 2008, dat de SIOD opstelde, voor alles wat de gebiedsoverschrijdende domeinen betreft zoals: de strijd tegen fictieve adressen, de strijd tegen de schijnzelfstandigen et de schijnwerknemers, de betere gegevensuitwisseling tussen inspectiediensten en de verbetering van de communicatie op het vlak van de strijd tegen de sociale fraude.