08 mei 2009 12:21

Sociale uitsluiting

2010 Europees jaar tegen armoede en sociale uitsluiting

2010 Europees jaar tegen armoede en sociale uitsluiting

2010 wordt het Europese jaar tegen armoede en sociale uitsluiting. Om de evementen en acties voor dat jaar te plannen, stelden  staatssecretaris voor Armoedebestrijding Jean-Marc Delizée en minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena het Nationaal programma en het budget aan de ministerraad voor. 

Het Nationaal uitvoeringsprogamma plant een aantal activiteiten over het centrale thema dat als kernspreuk heeft 'de strijd tegen armoede is een zaak van iedereen'. Het is gebaseerd op het Strategisch rapport inzake bescherming en insluiting 2008-2010 dat de voornaamste sociale uitdagingen voor België identificeert. Dat zijn de actieve inclusie, de strijd tegen kinderarmoede, tegen dakloosheid en voor duurzame huisvesting. België zal het Europese jaar afsluiten met een groots evenement. 

 Europa cofinanciert het evenement en kent België 307.329 euro toe voor de organisatie van het programma. België, de federale staat en de deelstaten samen, zal hetzelfde bedrag vrijmaken. De ministerraad gaat akkoord met de inhoud van het programma en trekt een budget voor de organisatie uit.