21 sep 2007 12:00

Sociale verkiezingen 2008

Behoud van de drempel van 100 werknemers voor de inrichting en de hernieuwing van de ondernemingsraden

Behoud van de drempel van 100 werknemers voor de inrichting en de hernieuwing van de ondernemingsraden

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de drempel voor de instelling en vernieuwing van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad bij de sociale verkiezingen van 2008 op 100 werknemers behoudt. Het voorontwerp dat minister van Werk Peter Vanvelthoven voorlegde, behoudt dezelfde drempel voor de inrichting en de vernieuwing van de ondernemingsraad als die die bij de vorige sociale verkiezingen in 2004 werd toegepast. Het gaat om een minimum van 100 werknemers die gewoonlijk in de onderneming tewerkgesteld zijn. Tijdens de sociale verkiezingen wijzen de werknemers hun vertegenwoordigers aan bij de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk van hun onderneming. De sociale verkiezingen vinden om de vier jaar plaats. De volgende verkiezingen worden tussen 5 en 18 mei 2008 gehouden. De goedkeuring van het voorontwerp geeft uitvoering aan het akkoord tussen de sociale partners, die hun overleg over de organisatie van de sociale verkiezingen na 2008 en ook over andere kwesties voortzetten, om tegen het einde van het jaar tot duurzame afspraken te komen.