04 jun 2010 19:16

Sociale zekerheid

Financiering van het sociaal akoord 2010

Financiering van het sociaal akoord 2010

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninkljk besluit dat het bedrag vaststelt voor de betaling van vergoedingen die overeengekomen zijn  in het sociaal akkoord voor de gezondheidssector. Het akkoord werd in 2000 door de federale regering gesloten met de betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voor de werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, wijkgezondheidscentra en het Rode Kruis voor het kalenderjaar 2010. Het gaat om 47.178.158 euro bestemd voor de fondsen van de sociale maribel.

De raad heeft ook een tweede ontwerp goedgekeurd voor de financiering van het sociaal akkoord gesloten in 2005. Het gaat om 12.003.715 euro bestemd voor de fondsen van de sociale maribel.