29 mei 2009 12:28

Sociale zekerheid

Recht op verhoogde tegemoetkoming en OMNIO-statuut aangepast aan de welvaart

Recht op verhoogde tegemoetkoming en OMNIO-statuut aangepast aan de welvaart

De grensbedragen waaronder sociaal verzekerden recht hebben op het OMNIO-statuut en op de verhoogde tegemoetkoming van de sociale zekerheid wordt op 1 juni 2009 met 1,8% verhoogd en op 1 januari 2010 met 1,2%. De ministerraad heeft hierover een principebesluit genomen op voorstel van minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid Laurette Onkelinx.

Het is de bedoeling te vermijden dat een aantal verzekerden hun recht op de verhoogde tegemoetkoming of het OMNIO-statuut verliezen door de aanpassing van de pensioenen.