17 dec 2009 14:41

Sociale zekerheid

Fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen en alternatieve financiering van de verplichte zorgverzekering

Fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen en alternatieve financiering van de verplichte zorgverzekering

Het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen wordt vaststeld op 46,8 miljoen euro voor 2009.

De ministerraad heeft nog een ander voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx goedgekeurd. Het gaat om een ontwerp van koninklijk besluit dat voor 2009 het aandeel van de alternatieve financiering vaststelt dat verschuldigd is aan de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging (*). Een bedrag van 1.580.247.000 euro zal worden afgehouden van de opbrengst van de belasting op de toegevoegde waarde en zal worden toegewezen aan het RIZIV.

(*) in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001.