24 dec 2010 11:14

Sociale zekerheid

Verlenging van voorlopige RIZIV-nummers voor Franstalige kinesisten

Verlenging van voorlopige RIZIV-nummers voor Franstalige kinesisten

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid beslist om de voorlopige RIZIV-nummers voor de Franstalige kinesistenn die op 30 oktober 2010 het examen voor kinesisten hebben afgelegd, te verlengen. Het gaat om de bekrachtiging van de beslissing van het kernkabinet van 22 december 2010.

De kinesisten die op 30 oktober 2010 aan het examen voor de selectie van kinesisten hebben deelgenomen en dus het recht bekomen om vergoedbare verstrekkingen te verrichten mogen hun voorlopig RIZIV-nummer tot 30 juni 2011 gebruiken.