18 nov 2011 12:56

Sociale Zekerheid

Erelonen voor verstrekkingen in de klinische biologie

Erelonen voor verstrekkingen in de klinische biologie

De ministerraad beslist om het aantal forfaitaire erelonen dat de  laboratoria in de klinische biologie in onderaanneming kunnen doorsturen, wordt verminderd. Het gaat om een louter formele beslissing die het gevolg is van de vereenvoudiging van de nomenclatuur voor forfaitaire erelonen in de klinische biologie, voor patiënten opgenomen in een ziekenhuis en voor de onderaanneming van verstrekkingen.

Het ontwerp van koninklijk besluit* dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorstelde wordt aan de Raad van State voorgelegd.

*tot wijziging van het kb van 24 november 1982 tot vaststelling van nadere regels betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie.