13 mei 2011 13:29

Sociale zekerheid

Aanpassing aan de welvaart van uitkeringen voor personen met een handicap

Aanpassing aan de welvaart van uitkeringen voor personen met een handicap

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de uitkeringen voor sociale bijstand aan de welvaart aanpast. Minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Personen met een Handicap Jean-Marc Delizée legden het voorstel aan de ministerraad voor.

De barema's van inkomensvervangende tegemoetkomingen worden op 1 september 2011 met 2% verhoogd.

De drempels om de tegemoetkomingen te berekenen, worden eveneens aangepast:

  • de categorievrijstelling van de integratietegemoetkoming wordt op 1 september 2011 met 1,9% verhoogd
  • de vrijstelling van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt op 1 september 2011 met 1,5% verhoogd

De vrijstellingen hebben als doel om te garanderen dat alle gerechtigden effectief de voordelen van de aanpassing aan de welvaart genieten.