08 apr 2011 17:16

Sociale zekerheid

Financiering van bepaalde loonkosten in rustoorden, rust- en verzorgingstehuizen en centra voor dagverzorging

Financiering van bepaalde loonkosten in rustoorden, rust- en verzorgingstehuizen en centra voor dagverzorging

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financiering van bepaalde loonkosten in rustoorden, rust- en verzorgingstehuizen en centra voor dagverzorging regelt (*). Het gaat om de financiering van de meerkost die voortvloeit uit de sociale akkoorden die de sociale partners en de regering hebben gesloten.

Het ontwerp:

  • neemt in de bedragen die aan de rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en centra voor dagverzorging worden betaald, de financiering op van de vergoeding van de oncomfortabele verstrekkingen
  • sluit de personeelsleden die al worden gefinancierd in het kader van de alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen of in het kader van bepaalde overeenkomsten (**) en de kinesisten die voor hun verstrekkingen volgens de nomenclatuur worden betaald, uit van het kb derde luik 
  • sluit de personeelsleden die vallen onder de zogenaamde fiscale maribel uit van de maximum aantal van 24 882 voltijdse equivalenten

(*) kb van 17 augustus 2007 tot uitvoering van art. 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 -(kb derde luik)
(**) art. 22 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.