29 sep 2011 13:25

Sociale zekerheid

Gegevens over de zorgtrajecten

Gegevens over de zorgtrajecten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van kb goed dat de datum waarop de huisarts de gegevens voor de evaluatie van de zorgtrajecten moet overmaken, vast op 1 maart 2012. (*)

De referentieperiode waarvoor de gegevens voor elk zorgtraject moeten  worden overgemaakt begint op de datum waarop het zorgtraject start, namelijk op de datum van ontvangst van de kopie van het zorgtrajectcontract door de verzekeringsinstelling van de rechthebbende (art.6,§2 van t kb 21 januari 2009) en eindigt op 31 december 2011.

Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Een zorgtraject berust op de samenwerking tussen de patiënt, de huisarts en de specialist. Het zorgtraject begint na ondertekening van een zorgtrajectcontract door de drie partijen en loopt gedurende vier jaar

 (*) wijziging van het kb van 21 januari 2009.