29 sep 2011 13:25

Sociale zekerheid

Remgeld voor bezoek huisarts in psychiatrisch centrum

Remgeld voor bezoek huisarts in psychiatrisch centrum

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de derdebetalersregeling toestaat voor bezoeken van de huisarts aan een of meerdere patiënten in een psychiatrisch ziekenhuis.