18 nov 2011 12:56

Sociale zekerheid

Uitvoering van het nationaal akkoord geneesheren ziekenfondsen 2011

Uitvoering van het nationaal akkoord geneesheren ziekenfondsen 2011

De ministerraad beslist het supplement voor dringende hulp voor de verstrekkingen 475086 en 212026, ECG en basismonitoring bij gehospitaliseerde patiënten te schrappen. Voor ambulante paiënten mag het wel nog aangerekend worden.

De ministerraad keurt hiervoor een ontwerp van kb* goed dat de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen aanpast. De maatregel voert een structuurmaatregel van het Nationaal Akkoord geneesheren-ziekenfondsen 2011 goed.

* ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 26, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.