02 dec 2011 10:59

Sociale Zekerheid

Financiering van het sociaal akkoord: peterschap en bijkomend verlof voor +vijftigjarigen

Financiering van het sociaal akkoord: peterschap en bijkomend verlof voor +vijftigjarigen

De ministerraad legt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volkgezondheid Laurette Onkelinx de bedragen vast die het RIZIV aan het Fonds Sociale Maribel voor de privé-ziekenhuizen, het Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en de RSZ-PPO voor openbare instellingen en diensten moet betalen om de maatregelen van het sociaal akkoord van 2005 in 2011 te financieren.

In 2011 gaat het concreet om de peterschap in ziekenhuizen, een maatregel om kennis en ervaring over te dragen op jongere werknemers met een basisopleiding, en het bijkomend verlof voor werknemers van 50 jaar en ouder die geen aanspraak maken op maatregelen inzake eindeloopbaan.

Voor de peterschap bedraagt de financiering:

  • private ziekenhuizen: 4 706 888 euro te storten aan het Fonds Sociale Maribel 330
  • publieke ziekenhuizen: 2 824 132 euro te storten aan het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector bij de RSZPPO.  Dit kan ook besteed worden aan de financiering van het vormingsproject 600.

Voor het bijkomend verlof voor werknemers van 50 jaar en ouder:

  • private instellingen: 6 100 127 euro
  • openbare instellingen en diensten: 3 765 510 euro

De ministerraad keurt het ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof voor het kalenderjaar 2011.