02 dec 2011 10:59

Sociale zekerheid

Cofinanciering van de HPV-vaccinatiecampagne bij meisjes van 13 jaar georganiseerd door deFranse Gemeenschap

Cofinanciering van de HPV-vaccinatiecampagne bij meisjes van 13 jaar georganiseerd door deFranse Gemeenschap

In het kader van de krachtlijn preventie van het Nationale Kankerplan legt de ministerraad de cofinanciering van de HPV-vaccinatiecampagne bij jonge meisjes van 13 jaar vast. Het gaat om een campagne van de Franse Gemeenschap gecofinancierd via een RIZIV-overeenkomst. De campagne kost naar schatting ten hoogste 909 480 euro. Hiervan neemt de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging een budget van ten hoogste 606 320 euro ten laste.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx het ontwerp van koninklijk besluit gooed, tot wijziging van het kb van 8 april 2011 tot uitvoering van art. 56,§2, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.