18 nov 2011 12:56

Sociale zekerheid

Betaling van de externe controle van laboratoria voor klinische biologie

Betaling van de externe controle van laboratoria voor klinische biologie

De ministerraad herstelt de reglementaire basis om de achterstallige betalingen voor de externe kwaliteitscontrole van laboratoria voor klinische biologie uit te voeren. Dankzij de administratieve ingreep kan het RIZIV de achterstallige betalingen aan het Instituut Louis Pasteur uitvoeren. Door een wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, werd de bevoegheid van de koning aan de algemene raad van het RIZIV overgedragen met als gevolg dat de budgetten niet meer in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd. 

Door het ontwerp van koninklijk besluit* nu op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx goed te keuren, herstelt de ministerraad de financiering.

* tot wijziging van het kb van 10 juni 2011 houdende nadere regeling van de financiering van de externe kwaliteitscontrole van erkende laboratoria voor klinische biologie.