23 dec 2011 10:50

Sociale zekerheid

Indexering van de hogelooncomponent voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen

Indexering van de hogelooncomponent voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de hogelooncomponent voor de berekening van de vermindering van sociale zekerheidsbijdragen vanaf 1 januari 2012 indexeert. De indexering gaat in tijdens het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de index met 2% wordt overschreden.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad.

 * ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen.