04 jun 2010 19:16

Sociale zekerheid

Zorg- en verpleegkundigen die avondprestaties verrichten voor diensten van thuisverpleging en wijkgezondheidscentra ontvangen toeslag

Zorg- en verpleegkundigen die avondprestaties verrichten voor diensten van thuisverpleging en wijkgezondheidscentra ontvangen toeslag

In het kader van het plan om het beroep van zorg- en verpleegkundigen aantrekkelijker te maken heeft de ministerraad nu ook de toeslag voor de avond- en nachtprestaties van zorg- en verpleegkundigen in de diensten voor thuisverpleging en wijkgezondheidscentra goedgekeurd (zie ministerraad 28 mei 2010).

Het gaat om een toeslag voor de uren die gepresteerd worden aan het 'bed van de patiënt' tussen 19u en 20u en 20u en 6u 's morgends.

De toeslag werd overeengekomen bij het akkoord van 4 maart 2010, dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers.