27 jan 2010 16:35

Sociale zekerheid

Voorafgaande aangifte van korte tewerkstelling in socioculturele sector voortaan elektronisch

Voorafgaande aangifte van korte tewerkstelling in socioculturele sector voortaan elektronisch

Vanaf 1 april 2010 gebeurt de voorafgaande aangifte van tewerkstelling van bepaalde werknemers in de socioculturele sector elektronisch. De ministerraad heeft hierover op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd. 

Bepaalde categorieën van werknemers uit de socioculturele sector worden niet onderworpen aan de reglementering van de sociale zekerheid indien hun tewerkstelling niet langer duurt dan 25 kaldenderdagen per jaar. Voor de tewerkstelling van die werknemers moet de werkgever aangifte doen bij de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid. Voortaan gebeurt die aangifte elektronisch, behalve wanneer de werkgever niet over een inschijving bij de Kruispuntbank beschikt.