20 apr 2007 17:00

Sociale zekerheid in de Horeca

Regeling sociale zekerheid in de HORECA-sector

Regeling sociale zekerheid in de HORECA-sector

De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die het Horecaplan van 21 december 2006 uitvoeren. Het voorstel dat minister van Werk Peter Vanvelthoven en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte voorlegden, houdt maatregelen in voor de aangifte van de prestaties, de afschaffing op middellange termijn van de regeling van de zogenaamde superextra's en de wijziging van de forfaits. Het horecaplan geeft alle werknemers die nu met fooien worden betaald recht op een betere sociale zekerheidsbescherming tegen ziekte, werkloosheid.... De rechten hierop worden immers berekend op basis van de aangifte bij de RSZ. Nu is dit soms onwaarschijnlijk laag: in de toekomst wordt dit meer realistisch. (wijziging kb van 28 november 1969 - uitvoering van de wet van 27 juni 1969) Een ander punt in dit horecaplan betreft een vereenvoudiging van de dimona aangiften voor gelegenheidswerknemers. In kleinere cafés is het moeilijk om op voorhand te bepalen wanneer prestaties zullen eindigen. Vandaar dat werkgevers in de horeca voortaan kunnen kiezen voor een 'dimona light'. Men geeft dan alleen het beginuur op voorhand aan via DIMONA en men kiest voor een tewerkstelling tot vijf uur of voor meer dan vijf uur. De RSZ wordt dan op forfaitaire basis berekend. Uiteraard moeten de werkgevers wel een papieren register bijhouden zodat men kan controleren of de werknemers correct worden betaald.