23 dec 2008 11:00

Sociale zekerheid lokale overheden

Verlenging van de globale bijdrage voor sectoren kinderbijslag en beroepsziekten van de lokale overheden

Verlenging van de globale bijdrage voor sectoren kinderbijslag en beroepsziekten van de lokale overheden

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*) dat de globale bijdrage voor de sectoren kinderbijslag en beroepsziekten van de lokale overheden tot 31 december 2011 verlengt.

Het koninklijk besluit dat de bijdrage verlengt, die lokale overheden voor de financiering van het Fonds voor beroepsziekten moeten betalen, is niet meer geldig op 1 januari 2009. Om de toereikende financiering van het fonds door de lokale overheden te waarborgen, wordt de globale bijdrage vanaf 1 januari 2009 met twee jaar verlengd. 

Het beheerscomité van de RSZ-PPO heeft het ontwerp goedgekeurd.   

(*) wijziging van het kb van 25 april 2007 tot wijziging van het kb van 25 oktober 1985 tot uitvoering van hoofdstuk I, sectie 1, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen.