05 feb 2024 12:11

SoliDare Hub, een nieuw traject voor jongeren die zich willen inzetten voor internationale solidariteit

In een wereld met dringende en complexe uitdagingen neemt het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel nieuwe initiatieven om jongeren te mobiliseren voor internationale solidariteit. De lancering van SoliDare Hub volgt op de initiatieven die al in 2021 zijn genomen om jongeren te betrekken bij internationale samenwerking, zowel in de partnerlanden als in België. Minister van ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez zegt het zo: "Internationale solidariteit is een kwestie van gezond verstand: gezien de talloze crises in de wereld kunnen we ons niet terugtrekken achter gesloten deuren. Ik steun de Belgische jeugd die nog steeds de moed heeft om te dromen van een rechtvaardiger en duurzamere wereld en zich inzet om deze droom mogelijk te maken." 

Jongeren leven vandaag in een snel veranderende wereld, gekenmerkt door grote ongelijkheid en dringende mondiale vraagstukken. Verre van onverschillig te zijn, engageren velen zich of willen ze zich engageren om een verschil te maken. Enabel wil hun ideeën en initiatieven in de schijnwerpers zetten, ondersteunen en helpen ze te verwezenlijken. 

SoliDare Hub wil jongeren of groepen jongeren begeleiden die ideeën hebben voor projecten of initiatieven op het gebied van internationale solidariteit, maar die ondersteuning nodig hebben om ze verder uit te werken. De Hub zal zorgen voor een betere integratie van jongeren in internationale samenwerking. Hij biedt jongeren de mogelijkheid om hun ideeën en behoeften te uiten en hun initiatieven te concretiseren. Tot slot zal het een nieuw, inclusiever verhaal bieden over internationale solidariteit, dat rekening houdt met de wereldvisies van de jongeren. 

Enabel nodigt jongeren uit om ideeën voor projecten voor de hub in te dienen, op voorwaarde dat ze gerelateerd zijn aan internationale solidariteit in België of een van de partnerlanden van de Belgische internationale samenwerking met een focus op jongeren (Burundi, Guinee, Marokko, Oeganda, Palestina, Democratische Republiek Congo, Rwanda, Senegal en Tanzania). 

Voor meer informatie, zie: https://beglobal.enabel.be/evenementen/solidare/ of neem contact op met: Esra Nurja (esra.nurja@enabel.be).