09 nov 2008 20:30

sonaca - asco

Geachte redactie,   In een aantal kranten werd zaterdag bericht over dossiers wisselkoersgarantiecontracten van de luchtvaartbedrijven Sonaca en Asco.   De federale overheid is via de Federale Participatiemaatschappij (FPIM) aandeelhouder in beide bedrijven.   Wat Sonaca betreft, gaat het om een aandeelhouderschap ten belope van 10 % en in Asco is de FPIM houder van winstbewijzen voor 12 miljoen euro.   Als aandeelhouder volgt de FPIM de financiële en vermogenstoestand in beide bedrijven op de voet. De FPIM zal uiteraard vanuit haar eigen vermogen in het kader van haar normale activiteiten en met het oog op de continuïteit van de activiteiten van beide bedrijven haar verantwoordelijkheid als loyale minderheidsaandeelhouder opnemen indien dit gevraagd wordt en daartoe aanleiding bestaat.   De bedoelde dossiers hebben tot nu toe nog niet het voorwerp uitgemaakt van verdere besluitvorming binnen de federale regering.