06 mei 2022 16:32

Speciale bescherming van een gebied bij de Prinses Elisabethbasis op Antarctica

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi akoord om een voorstel voor een Antarctic Specially Protected Area (ASPA) voor te leggen aan het Comité voor Milieubescherming onder het Antarcticaverdrag.

In het kader van de jaarlijkse vergadering van het Antarcticaverdrag (Antarctic Treaty Consultative Meeting – ATCM) werd de impact van de groeiende menselijke activiteit op Antarctica en de nood aan een netwerk van speciaal beschermde gebieden erkend. België wil bijdragen aan dit netwerk.

Na een initiële studie kan België nu een voorstel indienen bij het Comité voor Milieubescherming van het ATCM voor de creatie van een ASPA in het Westelijk deel van het Sor Rondane-Gebergte in de nabijheid van het Prinses Elisabeth-station.

De belangrijkste reden voor de ontwikkeling van dit ASPA-voorstel en de aanwijzing van het westelijke Sor Rondane-Gebergte is de bescherming van de unieke biodiversiteit en ecosysteemkenmerken en de ecologische en wetenschappelijke waarde van het gebied. België draagt hiermee als één van de twaalf stichtende leden van het Antarcticaverdrag actief bij aan de doelstellingen van het verdrag en het creëren van een netwerk van beschermde gebieden op het Witte Continent.