04 jun 2022 08:04

Specialisatiecomplement voor gespecialiseerde verpleegkundigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot invoering van een specialisatiepremie voor gespecialiseerde verpleegkundigen.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in de invoering van een financiële erkenning voor gespecialiseerde verpleegkundigen in de vorm van een specialisatiecomplement om voldoende personeel te kunnen blijven garanderen in de gespecialiseerde diensten, en met het oog op een blijvende kwalitatieve zorgverlening en een continuïteit van de dienstverlening.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van een specialisatiecomplement en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties en het koninklijk besluit van 25 september 2014 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in de thuisverpleging, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden