28 feb 2014 10:54

Specifieke loopbaanexamens voor specifieke technische kennis bij de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat specifieke loopbaanexamens instelt voor specifieke technische kennis van personeelsleden van de FOD Financiën.

De FOD Financiën organiseert sinds jaren specifieke loopbaanexamens om de technische kennis van zijn personeelsleden binnen een relatief korte periode in grote mate uit te breiden. Voor de algemene fiscale administraties wordt er een specifieke vergelijkende selectie voor overgang naar de klasse A2 georganiseerd en een overeenstemmende proef over de beroepsbekwaamheid voor de ambtenaren van niveau A. De proef over de beroepsbekwaamheid wordt voorafgegaan door twee van de vier proeven van de tweede reeks die voorafgaat aan de specifieke vergelijkende selectie voor overgang naar klasse A2.

De geldelijke loopbaan, omschreven in het koninklijk besluit van 25 oktober 2013, is in vergelijking met het verleden minder aantrekkelijk voor de laureaten van een specifiek loopbaanexamen. Het ontwerp biedt hier een oplossing voor.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën