26 apr 2024 17:37

Splitsing ouderschapsverlof voor werknemers bij de VRT

De ministerraad verleent op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne voorafgaand akkoord voor de invoering van de mogelijkheid om het voltijds ouderschapsverlof op te splitsen in weken in plaats van maanden voor personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT).

In afwijking van het algemeen principe bij voltijds ouderschapsverlof op grond waarvan de vier maanden volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst moeten worden opgesplitst in periodes van een maand of een veelvoud ervan, kan de werknemer mits toestemming van de werkgever de periode van vier maanden voltijds ouderschapsverlof geheel of gedeeltelijk opsplitsen in periodes van een week of een veelvoud hiervan.

Deze afwijking zal in de reglementering van de VRT worden voorzien voor haar werknemers.