01 aug 2021 11:00

SPOOROVERWEGEN: EEN ZWAARDERE BESTRAFFING BIJ OVERTREDING

Veel automobilisten nemen risico’s op de weg om een paar minuten reistijd te winnen, zo ook vaak bij spooroverwegen. Gehaaste automobilisten, maar ook fietsers en voetgangers, steken de sporen over als het verkeer al versperd is, het licht net op rood gesprongen is of de slagboom nog maar net omhoog begint te komen. Dergelijk gedrag kan ernstige gevolgen hebben en het leven van alle weggebruikers in gevaar brengen.

Van eerste naar tweede graad

Vanaf 1 augustus is het rijden op een overweg bij grote verkeersdrukte een overtreding van de tweede in plaats van de eerste graad. Het gaat dan om een zodanige verkeersdrukte dat het gevaar bestaat dat iemand op de overweg komt vast te staan. Dat is namelijk zeer gevaarlijk gedrag dat regelmatig aanzienlijke schade veroorzaakt. Daarom wordt het voortaan strenger bestraft.

Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel: “Infrabel is blij dat overtredingen aan overwegen door roekeloze bestuurders strenger zullen worden bestraft. De spoorinfrastructuurbeheerder stelt bijna iedere week een ongeval aan een overweg vast. Vorig jaar stierven er negen mensen en raakten vier mensen zwaargewond als gevolg van gevaarlijk gedrag aan overwegen. Infrabel hoopt dat de nieuwe, strengere wet alle bestuurders ertoe zal aanzetten voorzichtiger te rijden en dat overtreders zullen worden vervolgd. De veiligheid van de weggebruikers staat op het spel en dit is ook belangrijk voor de stiptheid van het treinverkeer.”

De boete varieert van 160 tot 2.000 euro. Het oversteken van een spoorlijn bij rood licht of het omzeilen van de slagboom van een overweg is een overtreding van de vierde graad. Dat soort overtredingen, de ernstigste, kan worden bestraft met een boete tussen 320 en 4.000 euro en een intrekking van het rijbewijs van acht dagen tot vijf jaar.

Georges Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit: “Er gebeuren nog steeds te veel tragedies omdat mensen een overweg oversteken wanneer het licht op rood staat of de slagbomen neer zijn. Het aantal ongevallen moet omlaag! De straffen moeten worden aangepast aan de ernst van het risicogedrag. Maar dat is niet genoeg: we moeten ons blijven richten op preventie en bewustmaking. Dat alles draagt bij tot de vision zero-doelstelling van de federale regering: nul verkeersdoden tegen 2050. Omdat elke verkeersdode er een te veel is.”