24 dec 2010 11:14

Spoorwegen

Overgang naar de ombudsdienst voor treinreizigers

Overgang naar de ombudsdienst voor treinreizigers

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de overgang regelt van de ombudsdienst van de NMBS naar de ombudsdienst voor treinreizigers. Het ontwerp is een voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe.

De ombudsdienst voor treinreizigers werd in het leven geroepen met de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen. Om de overgang naar de nieuwe dienst te organiseren, worden de knowhow en de expertise van de eerste dienst naar de tweede dienst overgedragen. Het is de bedoeling om de ombudsactiviteiten niet te onderbreken en geen extra lasten te creëren.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.