03 jul 2009 10:52

Spoorwegen

Omzetting van Europese richtlijnen

Omzetting van Europese richtlijnen

De ministerraad heeft vier voorontwerpen van wet goedgekeurd die eerste minister Herman Van Rompuy, minister van Justitie Stefaan De Clerck en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe aan de ministerraad voorlegden.

Het gaat om:

 • een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersoneel en het onderhoud van de voertuigen betreft,
 • een voorontwerp van wet betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap,
 • een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en de wet betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap wat de rechtsmiddelen tegen sommige beslissingen van het toezichthoudende orgaan en de veiligheidsinstantie betreft,
 • een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en het Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsmiddelen tegen sommige beslissingen van het toezichthoudende orgaan en de veiligheidsinstantie betreft.

  De voorontwerpen zetten Europese richtlijnen om:
 • richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem in de Gemeenschap besturen 
 • richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap 
 • richtlijn 2008/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot wijziging van Richtlijn 2004/49/EG inzake de
  veiligheid op de communautaire spoorwegen (spoorwegveiligheidsrichtlijn).