03 dec 2010 11:08

Spoorwegen

Vastlegging van de bijdrage voor de Veiligheidsinstantie en het Onderzoeksorgaan voor de spoorwegongevallen

Vastlegging van de bijdrage voor de Veiligheidsinstantie en het Onderzoeksorgaan voor de spoorwegongevallen

De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de bedragen vastleggen, die de gebruikers van het Belgische spoorwegnet die houder zijn van een veiligheidsvergunning en van een veiligheidscertificaat deel B, moeten betalen. Infrabel, de beheerder van de spoorweginfrastructuur, en de ondernemingen die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, moeten in 2011 4.470.000 euro betalen als deelname in de kosten van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen en 954.000 euro voor het onderzoeksorgaan voor de spoorwegongevallen.

De ontwerpen worden aan de Raad van State voorgelegd.

(*) tot wijziging van de kb's van 13 juni 2010 en 17 juni 2010.