02 apr 2010 13:40

Spoorwegen

Vastlegging van de bijdrage voor de Veiligheidsinstantie en het Onderzoeksorgaan voor de spoorwegongevallen

Vastlegging van de bijdrage voor de Veiligheidsinstantie en het Onderzoeksorgaan voor de spoorwegongevallen

De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de bedragen vastleggen, die de gebruikers van het Belgische  spoorwegnet die houder zijn van een veiligheidsvergunning en van een veiligheidscertificaat deel B, moeten betalen. Infrabel, de beheerder van de spoorweginfrastructuur, en de ondernemingen die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, moeten een bijdrage betalen als deelname in de kosten van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen en het onderzoeksorgaan voor de spoorwegongevallen.