18 mrt 2011 11:30

Spoorwegen

Werkgeversbijdrage voor treinabonnementen woon-werkverkeer

Werkgeversbijdrage voor treinabonnementen woon-werkverkeer

Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd dat de bijdrage van de werkgevers aanpast om het verlies van de NMBS door de uitgifte van abonnementen voor werknemers en bedienden te compenseren (vanaf 1 februari 2011).

De ministerraad beslist de facultatieve werkgeversbijdragen voor de week-, de maandtreinkaart, de treinkaart voor drie maanden, het jaarabonnement en het abonnement voor deeltijds werkenden vanaf 1 februari 2011 aan te passen naar aanleiding van de verhoging van de treintarieven.
 
Voor het gratis woon-werkverkeer betalen de werkgever 80% en de staat 20% van de onkosten in het kader van een derdebetalersovereenkomst.

De verplichte bijdrage van werkgevers in de prijs van treinabonnementen van werknemers bedraagt gemiddeld 73,8% en is vastgelegd in forfaitaire bedragen. De forfaitaire bedragen van 2010 blijven behouden.