15 mei 2009 12:25

Spoorweginfrastructuur

Invoering van het concept 'internationale passagiersvervoerdienst' - tweede lezing

Invoering van het concept 'internationale passagiersvervoerdienst' - tweede lezing

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Herman Van Rompuy en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur wijzigt. Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Het ontwerp zet richtlijn 2007/58/EG (*) tot wijziging van richtlijn 91/440/EEG van de raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap, en van richtlijn 2001/14/EG inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik ervan in Belgisch recht om.

Het ontwerp:

  • voert de definitie van het concept internationale passagiersvervoerdienst in en de rechten die ermee verbonden zijn
  • verleent de exploitanten toegang tot het Belgische spoorwegnetwerk
  • regelt kaderovereenkomsten waarbij de infrastructuurbeheerder aan de exploitant infrastructuurcapaciteit garandeert
  • voert de beoordeling in van het internationale karakter van passagiersvervoerdiensten door de dienst regulering van het Spoorwegvervoer.

De gewestregeringen hebben een positief advies gegeven.

(*) van het Europese parlement en de Raad van 23 oktober 2007.