08 apr 2011 17:16

Spoorweginfrastructuur

Verdeling van de capaciteiten en retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur

Verdeling van de capaciteiten en retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed over de spoorweginfrastructuurcapaciteiten en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur.

Het ontwerp legt een mechanisme vast dat de infrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen aanmoedigt om de tekortkomingen tot een minimum te beperken en de prestaties van het spoorwegnet te verbeteren door het infrastructuurgebruik te optimaliseren. Een systeem van bonussen en van sancties (malus) zal bijdragen tot het naleven van de regels en de stiptheid op het Belgische spoorwegnet, zowel voor het reizigers- als voor het goederenvervoer.

Dat mechanisme berust op de volgende krachtlijnen:

  • verbetering van de prestaties
  • begrenzing van de financiële weerslag
  • geen financiële staatsinterventie
  • evolutie van het systeem in functie van de evolutie van het gebruik van de infrastructuur
  • vaststelling van spoorwegincidenten op een niet-betwistbare manier
  • mogelijkheid om de verantwoordelijkheid voor de vertragingen te wijten aan incidenten aan een onafhankelijke instantie voor te leggen

Anderzijds verplicht het ontwerp ook de betaling van een testbijdrage voor het uitvoeren van tests met rollend materieel. Die bijdrage dekt de kosten van de infrastructuurbeheerder.

Het ontwerp voert de wet van 4 december 2006 uit betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en zet gedeeltelijke richtlijn 2001/14/EG van het Europese Parlement en de Raad van 26 februari 2001 om inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004.